Политика за поверителност

  1. Ние се задължаваме данните, които получаваме и/или събираме от Вас, да се обработват в съответствие с действащото законодателство и само за целите, посочени в тази Политика на поверителност.

  2. Без да ни предоставите определени данни, Вие не можете да получите услуги от нас или да закупите продукти от нас.

  3. Когато ни предоставяте лични данни и/или информация за контакт, Вие ни позволявате да се свържем с Вас с цел, за която сте ни предоставили тези лични данни и информация за контакт и както е описано по-долу в тази Политика на поверителност. Такова свързване може да включва контакт по имейл, кратки съобщения (SMS), изскачащи съобщения и/или обаждане по телефон.

  4. Ние не поверяваме, продаваме, отдаваме под наем, лицензираме, прехвърляме и т.н. нашата база данни, съдържаща лични данни на нашите клиенти, освен както е посочено в тази Политика на поверителност.

  5. Данни за Вас, които ние може да събираме или обработваме

  5.1. Ние може да събираме и обработваме следните основни данни за Вас, като запазваме правото Ви да оттеглите съгласието си или да изискате отказ от регистрация, както е посочено по-долу в съответния раздел на тази Политика на поверителност:

данни, които ни предоставяте, когато се регистрирате за една от нашите услуги или за да имате достъп до ограничени части на нашия Уебсайт, или по време на процеса на покупка, по-конкретно име и фамилия, имейл, пол, дата на раждане, адрес за фактуриране, адрес за доставка и/или телефонен номер;

информация, която предоставяте чрез попълване на форми на нашия Уебсайт или чрез публикуване на материали на нашия Уебсайт;

детайли за транзакции, които извършвате чрез нашия Уебсайт и детайли за изпълнението на Вашите поръчки;

информация, която предоставяте, когато участвате в състезания или промоции, спонсорирани или организирани от нас или от свързано с нас лице;

информация, която ни предоставяте, когато се свързвате с нас чрез какъвто и да било вид комуникация;

информация, която ни предоставяте, ако решите да участвате и да попълвате анкети;

звукови записи на телефонни разговори с нашия отдел за обслужване на клиенти.

  5.2. Данни за плащане (банкова информация, информация за дебитни и кредитни карти)

  5.3. Като част от процеса на закупуване и в зависимост от метода на плащане, който избирате при подаване на поръчката, може да предоставите данни, свързани с Вашата банкова сметка, с Вашата дебитна или кредитна карта на трета страна, предоставяща платежни услуги. Такива данни се използват за извършване на Вашето плащане до нас. В такъв случай, Вие предоставяте данни за плащането директно до третата страна, предоставяща платежни услуги, а не до нас, и може да бъдете предмет на политика на поверителност на тази трета страна, предоставяща платежни услуги. Ние препоръчваме да прегледате тези условия, преди да изберете съответния метод на плащане. Ние нито получаваме, нито запазваме, нито обработваме такива данни за плащане, но ние може да имаме достъп до тях в системите на доставчика на платежната услуга за целите, описани в този раздел.

  5.4. Моля да обърнете внимание, че може да се наложи да разкрием част от Вашите данни на трети страни, доставчици на платежни услуги, както е описано в раздела „Разкриване на Вашите данни” на тази „Политика на поверителност”.

  6.  Други данни: Ние можем допълнително да събираме и обработваме данни, както е посочено по-долу в тази Политика на поверителност за следните цели:

За  да изпълняваме своите задължения, възникващи от всяка транзакция, сключена между Вас и нас;

Да опазваме нашите и Вашите права и интереси;

Да Ви предлагаме транзакции, продукти или услуги, които могат да Ви интересуват, както е описано по-долу в тази Политика на поверителност;

Да представяме съдържанието на нашия Уебсайт по най-ефективния начин за Вас;

Да персонализираме бъдещото Ви пазаруване;

Да извършваме пазарен анализ и статистическо проучване за вътрешни нужди на musicboxbg.com;

Да Ви предоставяме информация, продукти или услуги, които сте заявили от нас;

Да Ви изпращаме уведомления, включително относно промени в нашия набор от Общи условия.

Ние може допълнително да използваме информацията относно Вас, както допълнително е посочено в тази Политика на поверителност.

  7.  IP адрес и други параметри, предоставени от Вашия уеб браузър или приложение

  7.1. Ние можем да събираме информация относно Вашето устройство, включително, когато са налични, Вашия IP адрес, операционна система и тип браузър, и други параметри, предоставяни, когато Вашият уеб браузър или приложение осъществят достъп до нашия Уебсайт.

  7.2. Такива други параметри могат да включват, но без да се ограничават до:  детайли за вашите посещения, например данни за трафика, данни за местоположението и други комуникационни данни и  ресурсите, до които имате достъп.

  7.3. Ние можем да използваме такава информация за: системна администрация;  за статистически цели (напр. създаване на доклади на обща база със статистически данни относно браузинг действия и модели на нашите посетители) или:  за защита от измами, понижаване на кредитния риск и други защитни цели, например, ако поведението на ползване или достъпът до нашия Уебсайт от Вас или от Вашето устройство вреди на интересите или причинява някакви щети на musicboxbg.com или трети страни, с които musicboxbg.com си сътрудничи.

  7.4. Ние можем да използваме технически данни, предоставени ни от Вашия уеб браузър или приложение, за да предоставяме персонализирана реклама, включително чрез използване на средства за таргетиране и ретаргетиране. Техническите данни, предоставени от Вашия уеб браузър или приложение, няма да се свързват с личните данни, които може да имаме от Вас, и няма да се използват за идентифицирането Ви. В случай на таргетиране, ние ще използваме такива технически данни, за да Ви представяме реклама, която, въз основа на анализа от Вашите предишни кликове, може да бъде от определен интерес за Вас. Чрез прилагане на технологията за ретаргатиране, ние имаме възможността да предлагаме на потребителите, които преди това са посетили нашия Уебсайт, наши реклами или реклами с наши продукти, когато такъв потребител посети Уебсайт на трета страна, която е част от същата рекламна мрежа. Тази форма на маркетинг се провежда на анонимна основа, което означава, че никакви лични данни по никакъв начин не се съхраняват и никакъв поведенчески профил не се свързва с Вашите лични данни.

  8. Бюлетини, съобщения и известия

  8.1. Когато Вие ни предоставяте лични данни и/или информация за контакт през нашия Уебсайт, Вие се съгласявате (като имате право на отказ или отмяна на Вашето съгласие съгласно следващия раздел), с това, че ние може да Ви изпращаме бюлетини, съобщения и други известия по поща, имейл, кратки съобщения (SMS), изскачащи съобщения или по телефон. Такива комуникации се изпращат заедно с други, с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг или за рекламиране на подобни продукти или услуги, предлагани от musicboxbg.com.

  8.2. Можете да откажете или да отмените своето съгласие да получавате бюлетини, съобщения или известия по всяко време:

посредством използването на специална връзка, предоставена в бюлетина, съобщението и/или известието, или

посредством използването на опцията, налична в специална секция във Вашия профил на нашия Уебсайт за ограничаване, отказ или отмяна на Вашето съгласие, или в случай на изскачащи съобщения, посредством използването на съответните настройки на Вашето устройство, или чрез свързване с нашия Отдел за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, предоставени на нашия Уебсайт.

  8.3. Ние си запазваме правото да избираме до кого да изпращаме бюлетини, съобщения и/или известия и да отстраняваме от нашата база данни с клиенти или очаквани клиенти всеки, който е дал съгласието си да получава бюлетини, съобщения и/или известия без каквото и да било по-нататъшно задължение от страна на musicboxbg.com или от допълнително известие.

  9. Разкриване на Ваши данни

  9.1. Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат обработвани от персонал, който работи за нас, за нашия собственик на капитала, за дружества, контролирани от нас или от нашия собственик на капитала или за трети страни, които са наши доставчици. 

  9.2. Ние можем да разкриваме вашите данни пред трети страни доставчици на услуги за да: изпълняваме своите задължения, които имаме към Вас, включително, но не само, доставката на поръчани продукти по куриер, изпращане на физическа поща, имейл, SMS или изскачащи съобщения;  или които предоставят услуги на нас, на нашия собственик на капитала или дружества, контролирани от нас или нашия собственик, като анализ на данни, маркетингово сътрудничество, рекламни услуги, превод, обработка на плащания, логистика и услуги, свързани с обслужване на клиентите, консултиране, одит и правни услуги, или като цяло във връзка с целите, описани в раздел "цел на обработка на данните за Вас”. Такова разкриване е разрешено, при условие че такива трети страни имат нужда от достъп до данните за да предоставят своите услуги, но няма да имат право да ги използват за други цели, по-конкретно за техните собствени вътрешни търговски цели.

  9.3. С цел идентифициране и обработване на плащанията през трети страни доставчици на платежни услуги и за предотвратяване на измами, може да се наложи да разкрием някои Ваши данни (като име и фамилия, страна на пребиваване, телефонен номер и имейл адрес, както и номер на поръчка и поръчани продукти) на такава трета страна – доставчик на платежни услуги.

  9.4. Вашата банка, издателят на кредитна или дебитна карта, и трета страна доставчик на платежни услуги може да имат достъп или да преглеждат всякакви данни или документи, свързани с Вашата поръчка или договор.

  9.5. Ние можем допълнително да разкриваме Вашите данни пред трети страни в съответствие с изискванията на приложимото право в случай че:

ние продаваме или закупуваме даден бизнес или актив, в който случай ние можем да разкрием Вашите лични данни пред съответния потенциален продавач или купувач на такъв бизнес или актив;

ако дружеството, което управлява Уебсайта или съответно всички негови активи бъдат придобити от трета страна, в който случай личните данни, обработвани от него относно неговите клиенти, ще бъдат един от прехвърляните активи;

ако ние имаме задължението да разкрием или предоставим Вашите лични данни за да спазим дадено законово, регулаторно или съдебно задължение;

за да приложим или осигурим прилагането на нашите Условия на ползване, Условия на доставка или други споразумения, или за да защитим нашите права, собственост или безопасност, както и тези на нашите клиенти или на други лица; или както по друг начин е посочено в тази Политика на поверителност.